Afmeld nyhedsbrev
E-mail
For at forhindre spam bedes du indtaste tegnene i feltet herunder:
30/4 2017 - KIRKENYT nr. 60 - maj 2017

KIRKENYT nr. 60 - maj 2017

 
 
Menighedsrådsformanden har ordet
Som jeg har skrevet før, er vi i menighedsrådet i gang med at overtage Kontakthuset. Det er en langsommelig proces, som skrider stille og roligt frem med tryk på stille.

Vi troede ikke, at processen ville tage så lang tid, derfor startede vi i slutningen af 2016; men det når nok at blive sommer, inden det falder endelig på plads. Det er slet ikke på grund af manglende vilje eller indsats fra de involverede parter, det er simpelthen forskellige formalia, der skal være på plads i en sådan sag, hvor Kirken handler med Kommunen.
Denne lidt langvarige proces har skabt unødig usikkerhed hos de forskellige brugergrupper af Kontakthuset, og i forbindelse med udlejninger har der været tvivl om disse kunne fortsætte, eller om lejeaftalerne ville blive annulleret, hvis ikke overtagelsen blev til noget.
Men der er slet ikke grund til nogen frygt, driften af Kontakthuset kører videre, og ingen burde kunne mærke, at der sker et ejerskifte. Kommunen har jo i princippet ansvaret, indtil handelen falder helt på plads, og det gør den, selv om det kan trække ud.

Det har også været fremme i rygtestrømmen, at priserne for at benytte huset ville blive voldsomt forhøjede, og at anvendelse af huset ville blive markant ændret, når menighedsrådet overtog driften af Kontakthuset. Det er skudt over målet. Der kan blive tale om at justere lidt på priserne for anvendelsen, det gælder både brugergrupperne og udlejning til festerne m.m.. Priserne er jo ikke blevet justeret i lang til og økonomien for driften af Kontakthuset skal hvile i sig selv; men ingen skal til gengæld tjene på det. Da vi i sin tid undersøgte økonomien i husets drift inden den påbegyndte overtagelse, så det jo meget fornuftigt ud, derfor afhænger det lidt af aktivitetsniveauet for f. eks udlejninger, og hvis ikke det ændrer sig meget i nedadgående retning, skulle der ikke være udsigt til meget store prishop.

Ligeledes forventer vi, at aftalen med Nete, som jo i praksis administrerer udlejning, passer Kontakthus og bistår ved de forskellige arrangementer, fortsætter, som den er nu.
Menighedsrådet har nedsat et udvalg, der tager sig af de økonomiske forhold samt udarbejder nogle officielle regler og betingelser for at låne Kontakhuset. 

På et tidspunkt stod der noget i de lokale medier om, at Kontakhuset ikke skulle være forsamlingshus, det var lidt af en fejl. Det kan godt være, at man ikke lige skulle have brugt ordet forsamlingshus; men intensionerne med at overtage huset er, at det skal bruges. Kirken har af gode grunde første prioritet og vil benytte det til f.eks. møder, konfirmandundervisning og familiekor i det omfang, der ikke er plads i konfirmandstuen eller denne er booket til andre formål, og de brugergrupper, der benytter det i øjeblikket, kan jo selvfølgelig også fortsætte. Men der er stadig meget ledig kapacitet, og den skal udnyttes.
Ud over det, som kirken disponerer over, og de grupper der benytter det nu, er der imidlertid rig lejlighed til at leje Kontakthuset ud til arrangementer i forbindelse med dåb, konfirmation , fødselsdage m.m. Det kunne også være, at der er nogen der har nogle ideer til andre anvendelser af huset. 

Med venlig hilsen
Kjeld Dale

 
Månedens gang i kirke og sogn
Aaker
April har med sit vejr, ganske som april er mest, været meget omskiftelig, meget forskelligt vejr er vi blevet mødt med, og meget forskelligt indhold har måneden mødt os med.
Palmesøndag, den 9. april blev noget helt specielt. Først var der om eftermiddagen mulighed for konfirmanderne at rappelle på klokketårnet ved Nylars Kirke. Mange af konfirmanderne mødte op og deltog i den indledende gudstjeneste og vovede sig efterfølgende op i tårnet.
Nogle vovede sig ud over kanten og vovede at stole på, at rebet ville bære dem, ganske som lovet af instruktøren. Andre vovede ikke at vove og gik i stedet ned ad stigen igen.
Om aftenen var der rigtig mange, flere hundrede, der fik sig en meget stor oplevelse i Aa Kirke, hvor Holger Lissners Danske Spillemandsmesse, sat i musik af Ivan Damgård og Michael Sommer, blev uropført på Bornholm. Det var Folk og Fæ, der spillede, og med deltagelse af sangere fra forskellige bornholmske kor.
Spændende, flot og bevægende at opleve en gudstjeneste pakket ind i dette musikalske setup! 
Derefter fulgte hele påskeugen med hele dens føljetonagtige forløb, på en gang barskt, som det nu er, denne Jesu vej til kors og grav, men heldigvis også med den fantastiske forløsning påskemorgen - Jesus lever. I Aa Kirke smukt medakkompagneret af Winnie Bugge på tværfløjte.
Her midt imellem snebyger og solskin er konfirmanderne tæt på at gå ud af deres gode skind i bar forventning og spænding over den forestående konfirmation om ganske få uger.
 
Birgit Friis
 
Pedersker.
Indsamlingen til Folkekirkens Ydre Mission afsluttes i forbindelse med kirkekaffen søndag d. 14. maj.
 
Erik Jørgensen

 
Gudstjenester i Aa Kirke
 Dag  Dato  Kl.  Søndag  Præst  Bemærkninger
 Søndag   07.  10.30  3. søn. e. påske  BF  Kirkekaffe
 Fredag  12.  10.30  Bededag  HLO  Hardy L. Olesen
 Lørdag  13.  09.00  Konfirmation  BF  
     12.00  Konfirmation  BF  
 Søndag  14.  19.00  4. søn. e. påske  BF  
 Søndag  21.  10.30  5. søn. e. påske  EJ  samt P. Hansen
 Torsdag  25.  10.30  Kristi  himmelfartsdag  BF  
 Søndag  28.  09.00  Børnekirke  BF m.fl.  
     10.30
 6. søn. e. påske
 BF  
     14.00
 Tilkaldegudstjeneste
   Hans B. Jacobsen
 Søndag  4. juni  10.30  Pinsedag  HLO  Kirkekaffe
 

 
Gudstjenester i Sct. Peders Kirke
 Dag  Dato  Kl.  Søndag  Præst  Bemærkninger
 Søndag  07.  09.00  3. søn. e. påske  EJ  
 Fredag  12.    Bededag    Ingen gudstjeneste
 Søndag  14.  10.30  4. søn. e. påske  EJ  Kirkekaffe
 Søndag  21.  09.00  5. søn. e. påske  EJ  
 Torsdag  25.    Kristi himmelfartsdag    Ingen gudstjeneste
 Søndag  28.  10.30  6. søn. e. påske  EJ   
 Søndag  4. juni  10.30  Pinsedag  EJ  
 

 
Hvorfor holder vi bededag?
Bededag er en af flere såkaldte skæve helligdage i foråret. Som så meget andet har den baggrund i jødedommen kristendommen er udsprunget af. Forsoningsdagen, Yom Kippur, er her et nærliggende forlæg. I den jødiske tradition tilgiver Gud ikke ugerninger mennesker imellem. Mennesket skal selv forsone sig med sine nærmeste under Yom Kippur -  og bede om tilgivelse -  men bekender kun forseelser for Gud, der er begået over for Gud.

Den "store bededag" var blot én ud af mange bededage.

Store bededags helt korrekte navn er "ekstraordinær, almindelig bededag": Den blev indvarslet aftenen før, ved ringning med kirkens største klokke, - stormklokken. Det var signal til, at kroer m.v. skulle lukke, og at der ikke længere måtte drives handel. Forordningen krævede, at folk kunne komme rettidigt (og ædru) i kirke. Man skulle faste indtil gudstjenesterne var afsluttede, og i øvrigt ikke arbejde, rejse, lege, spille og anden slags "verdslig forfængelighed".

Store bededag er indført af Sjællands biskop, Hans Bagger, der var biskop fra 1675 til 1693. Han fik oprettet hele 3 faste- og bededage. Den midterste af dem blev lovfæstet ved en kongelig forordning den 27. marts 1686 og placeret den fjerde fredag efter påske. På denne måde kunne Christian den Femte nå at holde bededag i København, inden han drog ud på sommerrejser til sine riger og lande.

Denne lovfæstede store bededag var kun en ud af mange. Der var flere mindre bededage, som var spredt ud over kalenderen. F.eks. var hver onsdag bededag på landet. På bededagene, der også var fastedage, bad præsterne i kirken for fred.

Det er en populær misforståelse, at det var Christian VII's berømte livlæge Struensee, der indførte store bededag. Det kan skyldes, at det var en af de få helligdage, der overlevede Helligdagsreform af 20. oktober 1770, hvor halvdelen af årets dengang 22 helligdage blev afskaffet, herunder bl.a. helligtrekongersdag, 3. juledag, kyndelmisse, sankthansdag, mortensdag og mikkelsdag. Denne reform var dog sat i værk før hans tid ved magten. Idéen var, at de mange helligdage hindrede rigets fremme og at dagene i stedet skulle bruges til "arbejde og nyttig gerning"

Særligt to traditioner er knyttet til store bededag og aftenen før.

Mest kendt er skikken med at spise lune hveder store bededagsaften. Bagerne måtte ikke arbejde fra solnedgang aftenen før store bededag og hele den følgende dag. De kom helligdagen i forkøbet ved at bage ekstra store hvedeknopper dagen før, som folk så kunne købe med hjem til at varme og spise dagen efter. Den anden tradition, der normalt forbindes med store bededag, er det københavnske borgerskabs skik med at spadsere på byens volde store bededagsaften.

Hvad skal vi så med store bededag ud over at holde konfirmationer og gå i haven? Det er det moderne menneskes problem i en nøddeskal. Husker vi at holde forbindelsen til Gud vor skaber levende? Der er ikke færre forfærdelige krige, sygdomme eller andre livstruende begivenheder, mennesker påfører hverandre end i tidligere tider. Mener vi at kunne forklare det hele rationelt eller er vi åbne for at der er noget vi ikke kan forklare? Har vi kort sagt plads til Gud?

Som kristen er det at bede selve livets åndedrag, der holder os levende. Så vi burde gøre hver dag til en bededag. Tillade os at tage os tid til at lytte og tænke over, hvordan vi bruger vort liv og alle de gode ressourcer, jorden giver os.
 
Erik Jørgensen

 
Aktivitetskalender for Aaker og Pedersker sogne
 
 Dag  Dato  Kl.  Aktivitet  Sted
 Mandag  01.  14.00  Strikkedamer  Aaker Præstegård
 Tirsdag  02.  10.00  Babysalmesang  Aabo
 Torsdag  04.  17.00  Familiekor  Aa Kirke
     19.00  Sangaften  Aaker Præstegård
 Mandag  08.  14.00  Strikkedamer  Aaker Præstegård
 Tirsdag  09.  09.30  Babysalmesang  Aa Kirke
 Torsdag  11.  10.00  Andagt på  Aabo
 Mandag  15.  14.00  Strikkedamer  Aaker Præstegård
 Torsdag  18.  17.00  Familiekor  Aa Kirke
 Mandag  22.  14.00  Strikkedamer  Aaker Præstegård
 Lørdag  27.  09.30
 Musikalsk legestue
 Aa Kirke
     19.30
 Koncert (se omtale)
 Aa Kirke
 Mandag  29.  14.00  Strikkedamer  Aaker Præstegård
 Tirsdag  30.  16.00  Menighedsrådsmøde  Aaker Præstegård
 
 Sogneudflugt onsdag d. 7/6 kl. 13.30 fra Pedersker samlingshus og 14.00 fra Aaker præstegård  

 
Koncert med Haderslev Drengekor
Koncert med Haderslev Drengekor i Aa Kirke lørdag d. 27. maj kl. 19.30

Haderslev Drengekor gæster Bornholm i Kristi himmelfartsdagene. Koret er et
af landets yngste drenge- og mandskor, men samtidigt et af de største, idet
det tæller 58 sangere i alderen 10-61 år. Drengekoret hører hjemme under
Haderslev Domkirke og ledes af korets stifter, domorganist Henrik Skærbæk
Jespersen. Koret har på kort tid gjort sig bemærket for et højt niveau og
har sunget over hele Danmark, i Norge, Sverige, Tyskland, Østrig og England.
Tre gange har koret optrådt for det danske kongehus, har medvirket ved
TV-transmitterede udsendelser og har indspillet tre CD'er. Entré 50 kr.

Se deres plakat her...
 
Ordet
Led os ikke ind i fristelse.
 
Vi må hele tiden kæmpe mod fristelser i verden omkring os. Fristelserne er så stærke, at vi ikke kan stå imod uden Guds hjælp. Derfor beder vi: "Led os ikke ind i fristelse".
Gud er ikke fraværende eller inaktiv, når han tillader, at vi bliver udsat for fristelser. Tværtimod er han allestedsnærværende og alvidende. Intet undgår hans opmærksomhed.
Gud er god og vil det bedste for os. Derfor fører han os ikke ind i noget, som er imod hans vilje. Han tillader ikke, at vi bliver fristet over evne (1. Korintherbrev 10 vers 13).
Når vi beder bønnen "Led os ikke ind i fristelse" anerkender vi vores egen svaghed og sårbarhed, og vi bekræfter vores totale afhængighed af Guds hjælp og tilgivelse.

 
 Dato  Handling
01. april Hans Conrad Munch bisat fra Sankt Peders Kirke
04. april Knud Erik Kofoed bisat fra Aa Kirke
11. april Knud Børge Keld Nielsen bisat fra Rønne Kapel
15. april Ida Marie Bønløkke Kofod døbt i Aa Kirke
15. april Mynte Aura Krøier Deleuran døbt i Aa Kirke
18. april Knud Erik Vad Andersen bisat fra Rønne Kapel
22. april Alexander Skov-Hansen døbt i Aa Kirke
 

 
 

Familiekor var det noget?
Her kan hele familien være med.
Børnekirke 4. søndag i måneden.
Babysalmesang er spændende.
Musikalsk legestue var måske noget for dig.
Aa - Kirke | Storegade 2, 3720 Aakirkeby - Danmark