Navn
Virksomhed
E-mail
For at forhindre spam bedes du indtaste tegnene i feltet herunder:
Klik her hvis du ønsker at afmelde nyhedsbrevet
1/1 2017 - Kirkenyt nr. 56 - Januar 2017

Kirkenyt nr. 56 - januar 2017

 
 
Hvorfor holder vi nytår?
Nytår er både årets første og sidste fest. Altså en overgangsituation - med alt hvad dette indebærer.

I folkelig tro er en overgang altid noget særligt. Det kan være overgangen fra barn til voksen, fra ugift til gift - men overgangen til et nyt år er også omgærdet med særlige forestillinger og ritualer. Man lader det gamle år bag sig og et nyt og "ubrugt" ligger foran én.

Dette giver naturligvis anledning til en hel del tanker om, hvad fremtiden vil bringe, samt forsøg på enten at aflure, hvad skæbnen har planlagt - eller prøve at påvirke fremtiden i gunstig retning. Nytårsaften har derfor været anset som velegnet til at tage varsler, eller udøve forskellige former for magi. Også nytårsskyderiet kan oprindeligt have rummet ønsket om at jage ubehagelige væsner og magter væk fra det nye år. Den nyere skik, at hoppe ind i det nye år fra en stol eller lignende, har også en antydning af denne tankegang. Overgange, der er særligt vanskelige eller farlige, bør man enten have bistand til, eller udføre på en særlig måde.

Vi fejrer som noget selvfølgeligt det nye år mellem 31/12 og 1/1, men der er mange andre former for nytår. Man kan blot nævne tre eksempler:

Det jødiske nytår kom til længe før vort. Den jødiske tidsregning er siden middelalderen begyndt med verdens skabelse (ifølge biblen år 3760 f.Kr.), således at det kristne år 1240 svarer til det jødiske år 5000. Det jødiske nytår falder normalt i september måned. Ifølge den jødiske kalender er det nu år 5775.

Det kirkelige nytår kaldet advent følger kirkeårets gang. Det er en optakt til julen, der slutter med Hellig 3 Konger, som mange stadig husker.

Det kinesiske nytår bliver også kaldt for månenytår eller forårsfestival, og er den vigtigste af de traditionelle kinesiske helligdage. Kinesisk nytår begynder på den anden nymåne efter vintersolhverv. For tiden betyder det, at året begyndte mandag den 8. februar 2016 og varer frem til den 27. januar 2017. Fejringen af det kinesiske nytår starter, når det er nymåne den første dag i det nye år og nytårsfesten slutter, når det er fuldmåne 15 dage senere. Den 15. dag i det nye år, kaldes Lanternefestival, som fejres om aftenen med lys i røde lanterner og børn der går rundt med lanterner i en parade.

Vort nytår er principielt ikke forbundet med religion som disse tre, men dog alligevel omgærdet med mange ritualer. Man kan blot tænke på alt det, man plejer at gøre: høre dronningens nytårstale, fyre nytårsraketter af, synge Vær velkommen Herrens år, for at nævne nogle få eksempler.

Lad os da have det nytårsønske, at det nye år må bringe os mere fred, retfærdighed og glæde i verden og i hvert enkelt menneskes liv.
 
Erik Jørgensen

 
Månedens gang i kirke og sogn
Aaker 
 
Endnu en gang må det konstateres, at det føles underligt at være kommet på den anden side af advent, af julen, af nytåret. Vi ved det jo godt. Hjulet drejer og drejer, men synes vi også, det går hurtigere og hurtigere for hver gang?
I december priser vi roen og eftertænksomheden, ja nærheden, men hvor bliver den dog af? De allerfleste af os har alt for travlt med overhovedet at følge med, hvorfor det at ankomme til januar måned kan føles som lidt af et antiklimaks, men alligevel et af de bedre!
I kirken var der naturligvis vanlig travlhed i december. Ikke mindst er det blevet en helt fantastisk dejlig tradition, at øens børnehaver besøger Aa Kirke. Vi føler os meget priviligerede, at vi har mulighed for at bringe "decemberkirkeunivers" til så mange små menneskebørn. Derudover er det en gave at få lov til at arbejde med alle disse børn. Vi giver dem, men de giver sandelig også os en hel masse tilbage. 
Traditionen tro har vi også denne jul været på på Aabo juleaftensdag for at holde gudstjeneste med beboere og familier. Som altid dejligt og hyggeligt. En knopskydning i samarbejdet med Aabo har været, at dagplejerne og deres børn netop på Aabo fik besøg af julemanden i selskab med organisten.
 
Den opmærksomme kirkegænger, forbipasserende ved kirkens hovedlåge ud mod Storegade har måske bemærket, at de to store træer lige indenfor lågen er blevet fjernet, hvilket var en lidt større operation.
Et andet længe næret ønske blev ligeledes opfyldt og det endda i ugen op til jul. Belægningen ved kirkegårdsgærdet ud mod Møllevej har været i ganske ringe forfatning i årevis, men nu gjorde kommunen noget ved det, og der er kommet fin ny asfaltbelægning på den kommunale del af stykket.
 
December er spækket med traditioner. Hans Rømerskolen er i mange år kommet for at holde juleafslutning i Aa Kirke, hvilket ikke mindst rummer 5. klassernes julekrybbespil. Ud over selve afslutningen er der også en generalprøve, hvor Trilobitten troligt kommer med mange af deres børnehavebørn, og beboerne fra Aabo holder også af at komme og opleve børnenes fine optræden. I år var vi endda så heldige at opleve solist på violin!! 
Bl.a. i disse specielle gudstjenestesammenhænge oplever vi fordelen ved den grad af fleksibilitet, det har medført i kirkerummet, at de forreste bænkerækker er blevet erstattet med stole. 
Nu er der plads til børnehavebørn på gulvet og en hel del kørestole i stedet for regulære stole. Det giver selvfølgelig ikke det samme, som hvis vi havde kunnet udnytte kirkerummet til det yderste, men det har stor effekt, at kørestolsbrugere på denne måde kan opleve at være en integreret del af kirkerummet og dermed af gudstjenesten.
 
Jeg vil ønske alle et godt og velsignet nytår - og det er vigtigt for mig at fortælle, at jeg nu er tilbage på fuld tid i mit arbejde igen. Det er dejligt, og endnu en gang stor tak for al den varme og medfølelse, jeg de sidste måneder er blevet mødt med. Det har rørt mig meget og gjort mig så glad.
 
Birgit Friis
 
 
Pedersker
 
Indsamlingen i Sct. Peders kirkes bøsser går i januar til Bibelselskabet.
 
Erik Jørgensen
 
 

Se flere billeder her (collage på forsiden)...
 
Gudstjenester i Aa Kirke
 Dag  Dato  Kl.  Søndag Præst  Bemærk. 
 Søndag  01  10.30  Nytårsdag BF  
 Søndag  08.   19.00  1. søn. e. helligtrek.  EJ  
 Søndag  15.   10.30   2. søn. e. helligtrek. BF   
 Søndag  22.   09.00  3. søn. e. helligtrek. BF  
     10.30  Børnekirke BF m.f.  
 Søndag  29.  10.30  4. søn. e. helligtrek. BF  
     14.00  Tilkaldegudstjeneste    Per Munch 
 Torsdag  02. febr.  19.00  Kyndelmisse * BF  
     
 * Sangaften I Aaker Præstegård
   er flyttet fra torsdag d. 2. februar til
   tordag den 9. februar.
   
 Søndag  05. febr.  10.30  Sidste s. e. helligtrek. EJ Kirkekaffe

 
Gudstjenester i Sct. Peders Kirke
 Dag  Dato  Kl.  Søndag   Præst  Bemærk. 
 Søndag  08.  10.30  1. søn. e. helligtrek.  EJ   
 Søndag  15.  09.00  2. søn. e. helligtrek.  BF  Kirkekaffe
 Søndag  22.  10.30  3. søn. e. helligtrek.  EJ  
 Søndag   29.  09.00  4. søn. e. helligtrek.  EJ  
 Søndag  5. febr.  09.00  sidste søn e. helligtrek.  EJ  

 
Aktivitetskalender for Aaker og Pedersker sogne
 Dag  Dato  Kl.  Aktivitet  Sted
 Mandag  02.  14.00  Strikkedamer  Aaker Præstegård
 Tirsdag  03.  14.00  Minikonfirmander  Aaker Præstegård
 Torsdag  05.  19.30  Sangaften  Aaker Præstegård
 Lørdag  07.  14.00  NN  Aaker Præstegård
 Mandag  09.  14.00  Strikkedamer  Aaker Præstegård
 Tirsdag  10.  09.30  Babysalmesang  Aa Kirke
     14.00  Minikonfirmander  Aaker Præstegård
     14.00  Menighedskredsen  Kontakthuset
       "Mit Grønland"  
     16.00  Menighedsrådsmøde  Kontakthuset
 Torsdag  12.  10.00  Andagt på Aabo  Aabo
 Lørdag  14.  14.00  NN  Aaker Præstegård
 Tirsdag  17.  09.30  Babysalmesang  Aa Kirke
     14.00  Minikonfirmander  Aaker Præstegård
 Lørdag  21.  14.00  NN  Aaker Præstegård
 Tirsdag  24.  09.30  Babysalmesang  Aa Kirke
     14.00  Minikonfirmander  Aaker Præstegård
 Torsdag  26.  10.00  Andagt m. nadver på  Aabo 
 Fredag  27.  14.00   Menighedskredsen  Kontakthuset
     
 Marianne Ring fortæller
 om maleren Lucas Cranach
 
 Lørdag  28.  09.30
 Musikalsk Legestue
 Aa Kirke
     14.00
 NN
 Aaker Præstegård
 Tirsdag  31.  09.30  Babysalmesang  Aa Kirke
     14.00  Minikonfirmander  Aaker Præstegård
 Torsdag  09. febr.  19.30  Sangaften (bemærk datoen!)  Aaker Præstegård

 
Ordet
Ske din vilje som i himlen således også på jorden.
 
Vi beder om, at Guds perfekte vilje for verden og ethvert menneske må ske. Gennem bønnen siger vi også, at vi ikke altid følger Guds vilje.
Når vi beder "Ske din vilje som i himlen således også på jorden" beder vi om, at Guds vilje må blive vores vilje, ikke omvendt. Vi beder om, at hans vilje vil sejre og blive ført igennem både i denne og i den kommende verden. Vi anerkender, at Gud ved, hvad der er bedst, og at hans vilje er god. Derfor må vi altid søge hans vilje før vores egen.
Gud vil, at vi alle skal nå til omvendelse og få del i Guds rige. Derfor bliver "Ske din vilje" også en bøn om, at Guds rige må blive udbredt til alle folkeslag.

 
 Dato  Handling
02. december Betty Laurine Kofoed bisat fra Østermarie Kirke
02. december Ruth Julie Munch bisat fra Sankt Peders Kirke
06. december Inger Hansen bisat fra Aa Kirke
21. december Inger Vibeke Green bisat fra Rønne Kapel
30. december Ingrid Dagmar Dunker begravet fra Vestermarie Kirke
 

 
 

 
 

Familiekor var det noget?
Her kan hele familien være med.
Børnekirke 4. søndag i måneden.
Babysalmesang er spændende.
Musikalsk legestue var måske noget for dig.
Aa - Kirke | Storegade 2, 3720 Aakirkeby - Danmark