Navn
Virksomhed
E-mail
For at forhindre spam bedes du indtaste tegnene i feltet herunder:
Klik her hvis du ønsker at afmelde nyhedsbrevet
28/2 2017 - KIRKENYT nr. 58 - marts 2017

KIRKENYT nr. 58 - marts 2017

 
 
Familiekor - hvad er det for noget?

Alle kender betegnelsen et børnekor eller et voksenkor, men et familiekor hører man ikke lige så ofte om. ”Googler” man ordet, ser det endda ud til, at det er lidt af en sjælden foreteelse.

Da jeg blev ansat ved Aa Kirke i 2001, havde der tidligere været et børnekor ved kirken, som bestod af børn fortrinsvis fra 3. klasse og opefter. Dette kor videreførte jeg og koret sang ca. 4 gange i Aa Kirke i løbet af sæsonen og gik Lucia i december måned i mange forskellige sammenhænge, et år hele 8 gange! Det højeste antal kormedlemmer, vi var oppe på, var 19 og selv om koret ofte kun bestod af piger, var vi et enkelt år oppe på 5 drenge i koret.

Tiderne skifter, interesserne skifter, børnetallet var for nedadgående og ved et forældreafslutningsarrangement for knap 4 år siden talte vi om, hvad der kunne gøres, da der kun var omkring 6 i koret på det tidspunkt. En forælder sagde så: ”Hvad med at starte et familiekor”? Dette blev sagt lige efter, at vi alle den aften, forældre og børn, havde dannet et stort blandet kor, der sang af hjertens lyst.

Som sagt, så gjort! Allerede i den næstfølgende sæson var børnekoret omdannet til at være et familiekor, der nu synger på 4. sæson. Koret består af familier, men også af børn, der kommer uden forældre, eller voksne, der kommer uden børn, dvs. at alle, der har lyst til at synge og have det sjovt og hyggeligt sammen med andre, kan være med. Der er dog en lidt flydende nedre aldersgrænse, da man helst skal kunne læse lidt/noget for at være med i koret.

Hvordan foregår så en korøvelse?

Vi har korøvelse hver anden torsdag fra kl. 17.00 til 19.00 og starter i Aa Kirke den første times tid med dels at varme stemmerne op og dels at indøve de sange, vi skal optræde med til f.eks. en gudstjeneste. Lige nu øver vi på sange, der er relateret til påsken, da vi stiler mod at skulle synge skærtorsdag i Aa Kirke. Ind imellem sangene kan det være, at vi trænger til at få rørt os lidt og så stiller vi os på midtergangen eller i koret og synger en sang, mens vi danser til.

En del af sangene synger vi enstemmigt, men nogle gange sætter et par af pigerne en 2.-stemme til eller mændene synger en basstemme. Vi synger også til tider kanons, dvs. at tre hold f.eks. synger den samme stemme, men forskudt, så det på den måde kommer til at lyde flerstemmigt.

Efter en god times sang i kirken går vi over i præstegården, hvor der bliver budt på mad for de, der ønsker at tage imod dette tilbud. Det er Jeanet Frausing, der står for tilberedelse af maden. Vi får oftest et dejligt måltid varm mad: suppe, tærter, pølsehorn el. lign. Jeanet har i nu adskillige år stået for mange af de praktiske gøremål i forbindelse med korarbejdet, f.eks. er det også Jeanet, der sørger for, at luciakjolerne har den rette længde og at udstyret er i orden, når Familiekoret går Lucia på Plejecentret Aabo, hvilket er det eneste sted, der nu bliver gået Lucia.

Hvis der er nogen, der har lyst til at være med i Familiekoret, kan I bare henvende jer til mig (mobil 20 27 01 58)  – der er plads til flere i koret!

Hanne Tøttrup, organist

 
Månedens gang i kirke og sogn
Tiden flyver afsted. Kyndelmisse var som altid en dejlig oplevelse i vores smukke middelalderkirke, der for alvor kommer til sin ret, når den bliver oplyst udelukkende af stearin- og fyrfadslys, hvilket netop sker den aften, hvor de dygtige unge gøglere fra Middelaldercentret imponerer med deres evner med ild.
 
Familiekoret er igen godt igang med at øve hveranden torsdag i måneden. Denne gang med det mål, at vi skal deltage i den specielle gudstjeneste skærtorsdag aften. Det er fantastisk at mærke forløbet fra at stifte bekendtskab med en ikke kendt sang til, at det hele bare fungerer, og vi er klar til at lade andre høre på.
Det er en god proces, der er meget nuanceret og ikke mindst fordi aldersspredningen er temmelig stor, fra 10 år og til 69 år! Fællesskabsfølelsen styrkes rigtig meget, fordi vi spiser sammen på øveaftnerne, hvor der så ikke skal tænkes på mad derhjemme bagefter. En rigtig winwin-aktivitet.
 
I marts måned er det atter blevet tid for årets konfirmander til natten i kirken. Som sædvanlig glæder alle sig. Denne gang har vi slået os sammen med konfirmanderne fra Nylars og Vestermarie, og i lighed med de tidligere år kommer KlezmerDuo og bibringer os alle en totaloplevelse med sang, musik, fortælling og dans. Når man nu ikke er så heldig at være konfirmand eller menighedsrådsmedlem og bliver inviteret med fredag aften, så er det i stedet muligt at komme til aftengudstjenesten søndag den 12. marts kl. 19, hvor KlezmerDuo medvirker.
I disse nye og lidt anderledes tider er det også i marts måned, at konfirmanderne får en hel skoledag med konfirmandundervisning, hvilket er noget, der giver helt andre muligheder for undervisning. Denne gang tager vi ganske enkelt ikke bare ud af kirken men helt ud af byen!
 
Marts måned er i lighed med tidligere år også den måned, hvor Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling finder sted. Det sker søndag den 12. marts, hvor vi dels håber, mange har mod på en god oplevelse ved at være med med raslebøsserne for at indsamle midler til at hjælpe, dels også håber, at man rundt i sognet vil tage godt imod indsamlerne.
 
Børnekirke - kirke for de 3 - 6 årige har nu i nogle år fundet sted den 4. søndag i måneden kl. 10.30. Dette ændres fra og med den 26. marts. Den dag går vi over til at have børnekirke fra morgenstunden, nemlig kl. 9, hvor mange børnefamilier for længst har begyndt deres søndag. Til gengæld ændres søndagens ordinære gudstjeneste til først at foregå kl 10.30.
 
 
Pedersker
 
Sognemøde i Pedersker samlingshus mandag d. 6. marts  kl. 14. Lars Christian Kofoed Rømer taler om Folkesagn i Pedersker.
Indsamlingen I Peders Kirke går til og med d. 12. marts til Folkekirkens Nødhjælp, der har sogneindsamling den dag. Kaj Jørgensen er kontaktperson for indsamlingen.
Derefter vil det, der lægges i kirkens bøsser gå til Folkekirkens Missionsråd.

 
Gudstjenester i Aa Kirke
 Dag  Dato  Kl.  Søndag  Præst Bemærkninger 
 Søndag  05.  10.30  1. søn. i fasten  BF  Kirkekaffe
 Søndag  12.  19.00  2. søn. i fasten  BF  
 Søndag  19.  10.30  3. søn. i fasten  NN  
 Søndag  26.  09.00  Børnekirke  BF m.fl.  
     10.30  Midfastesøndag  BF   
     14.00  Tilkaldegudstjeneste    Per Munch
 Søndag  2. april  10.30  Mariæ bebudelse  EJ  Kirkekaffe
 

 
Gudstjenester i Sct. Peders Kirke
 Dag  Dato  Kl.  Søndag  Præst  Bemærkninger
 Søndag  05.  09.00  1. søn. i fasten  EJ  
 Søndag  12.  09.00  2. søn. i fasten  BF  Landsindsamling til fordel for
           Folkekirkens nødhjælp
 Søndag  19.  09.00  3. søn. i fasten  EJ  
 Søndag  26.  10.30  Midfastesøndag  EJ  
 Søndag  2. april  09.00  Mariæ bebudelse  EJ  
 

 
Aktivitetskalender for Aaker og Pedersker sogne
 Dag  Dato  Kl.  Aktivitet  Sted
 Torsdag  02.  19.30  Sangaften  Aaker Præstegård
 Lørdag  04.  14.00  NA  Aaker Præstegård
 Mandag  06.  14.00  Strikkedamer  Aaker Præstegård
     14.00  Sognemøde i Pedersker  Pedersker Samlingshus
 Tirsdag  07.  09.30  Babysalmesang  Aa Kirke
     14.00  Minikonfirmander  Aaker Præstegård
 Torsdag  09.  10.00  Andagt på  Aabo
     17.00  Familiekor  Aaker Præstegård
 Fredag  10.  14.00  Menighedskreds  Kontakthuset
       En skildring om Kaj Munk  
 Lørdag  11.  14.00  NA  Aaker Præstegård
 Søndag  12.  10.00 Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling Aaker Præstegård
 Mandag  13.  14.00  Strikkedamer  Aaker Præstegård
 Tirsdag   14.  14.00  Minikonfirmander  Aaker Præstegård
 Lørdag  18.  14.00  NA  Aaker Præstegård
 Søndag  19.  16.00  Koncert *  Aa Kirke
 Mandag  20.  14.00  Strikkedamer  Aaker Præstegård
 Tirsdag  21.  09.30  Babysalmesang  Aa Kirke
     14.00  Minikonfirmander  Aaker Præstegård
     19.00  Menighedskreds  Kontakthuset
       Ib Byder fortæller  
 Torsdag  23.  10.00  Nadverandagt   Aabo
 Lørdag  25.  14.00  NA  Aaker Præstegård
 Mandag  27.  14.00  Strikkedamer  Aaker Præstegård
 Tirsdag  28.  09.30  Babysalmesang  Aa Kirke
     14.00  Minikonfirmander  Aaker Præstegård
     16.00  Menighedsrådsmøde  Aaker Præstegård
 
 * Søndag d. 19. marts kl. 16 er der barokkoncert i Aa Kirke med værker af Francois Couperin og Sainte Colombe. De medvirkende er sopranerne Ursula Bambuch og Berit Pihl Mogensen, Ilona Lobmayer på orgel samt Mogens Rasmussen og Niels Roager Larsen på viola da gamba. Entré: 80 kr., dog gratis for børn og unge under 18 år.

 
Ordet
Giv os i dag vort daglige brød. 
 
Bønnen "Giv os i dag vort daglige brød" handler både om nutiden og fremtiden. Vi har brug for brød i bred betydning både i dag og i morgen. Hver dag er vi afhængige af, at Gud møder vores basale behov - både de materielle og de åndelige.
Jesus lærte os, at livet er en gave fra Gud. Han kender vores inderste behov, før vi selv kender dem.
Vi beder om, at Gud må åbne vore øjne, så vi ser, at alt kommer fra ham. Han er gavmild og har siden verdens begyndelse sørget for sin skabning. Vi er afhængige af at Gud og kan leve i tillid til ham. Han vil ikke svigte os.
Når vi beder "Giv os i dag vort daglige brød", må vores bøn omfatte dem, der mangler det daglige brød, lever borte fra Gud eller anden form for nød.

 
 Dato  Handling
01. februar Hanne Grete Riis bisat fra Aa Kirke
01. februar Klara Kristine Frithjof bisat fra Aa Kirke
03. februar Emil Asmussen bisat fra Aa Kirke
06. februar Anna Marie Hjuler Markussen bisat fra Rønne Kapel
10. februar Kim Michael Lambrecht Holm bisat fra Rønne Kapel
16. februar Sigrid Larsen bisat fra Aa Kirke
18. februar Nicklas Mattsson døbt i Aa Kirke
18. februar Milan Sonne døbt i Aa Kirke
18. februar Jonas Blangshøj Fuglsang døbt i Aa Kirke
18. februar
Rowena Ompad Dano og Villiam Hansen  viet i Sct. Peders Kirke
25. februar Frigg Mathilde Parbst Gredsted Smidth døbt i Aa Kirke
25. febura Patrick Zilas Madsen døbt i Aa Kirke
26. februar Katrine Holm Hansen og Sebastian Sonne viet i Aa Kirke
26. feburar Sophia Karen Holm Sonne døbt i Aa Kirke
 

 
 

 
 

Familiekor var det noget?
Her kan hele familien være med.
Børnekirke 4. søndag i måneden.
Babysalmesang er spændende.
Musikalsk legestue var måske noget for dig.
Aa - Kirke | Storegade 2, 3720 Aakirkeby - Danmark