Navn
Virksomhed
E-mail
For at forhindre spam bedes du indtaste tegnene i feltet herunder:
Klik her hvis du ønsker at afmelde nyhedsbrevet
31/3 2017 - KIRKENYT nr. 59 - april 2017

KIRKENYT nr. 59 - april 2017

 
 
Birgit Friis har ordet
Indimellem går der rigtig lang tid mellem turene bag rustvognen fra Aa Kirke ud ad Storegade, til venstre ad Møllevej med retning mod kirkegården, hvor et kært familiemedlem, måske en ægtefælle, måske en far eller mor, en søster,eller en søn køres til sit sidste hvilested. 
Under alle omstændigheder befinder de allerfleste sig her i lidt af en tidslomme. De er lige kommet ud fra kirkerummet og er påvirkede af hele situationen. Turen ud til kirkegården kan på den ene side forekomme lidt uvirkelig, på den anden side kan det gøre godt at komme ud i luften, ud hvor der er højt til himlen, især hvis den er blå, og solen skinner.
Mange bilister stopper op. Der når nogle gange at dannes en lille kø hen mod Torvet, og en anden ud mod Brugsen, og der er oftest flere biler med i kortegen henne ved kirkegården.
Dette meget højtidelige øjeblik sønderlemmes desværre indimellem af bilister, der enten ikke ved, at det er god skik at stoppe op eller som ganske enkelt er fuldstændig lige glade med deres omgiveler og bare ikke kan drømme om at vise hensyn. En stor skam, at så meget af vor menneskelighed er gået tabt, så vi ikke længere har tid til eller ikke kerer os om vort medmenneske. En dag peger pilen mod os selv med det, vi har givet videre til vore børn - eller som vi måske netop glemte at give videre, mens tid var.

 
Månedens gang i kirke og sogn
Det er så nemt at hensynke i lidt melankoli, lidt pessimisme og meget lidt tro på fremtiden, der hele tiden kommer buldrende og masende ind over os. Ofte uden overhovedet at være spor interesseret i vore meninger eller erfaringer. 
Vi er ofte lidt mærkede af spekulationer og bekymringer for fremtiden. Nogle påstår, at det har mennesker altid været. Under alle omstændigheder er det sundt og livsbekræftende ind imellem at få hele dette tankespind fuldstændigt gennemhullet.
Det sker blandt andet, når unge mennesker, måske tidligere konfirmander, kommer til mig i forbindelse med opgaveskrivning i skolen og over sofabordet med mikrofon på bordet stiller præsten spørgsmål om nogle af de væsentlige værdier i livet.
Store øjeblikke, hvor det bliver tydeligt, at mange af vore unge mennesker er rigtig skarpe, lader sig udfordre af skolens krav og forventninger, viser, at de absolut og meget overbeviste reagerer med afsky, forundring og foragt over nogle menneskers ringeagt af og mangel på respekt for Guds store skaberværk - mennesket med alle dets facetter og forskelligheder.
Tak til livet og til vore unge med deres gåpåmod og livslyst!
 
Søndag den 9. april skal vi opleve noget helt specielt og ganske anderledes i Aa Kirke. Gudstjenesten kommer til at tage form som en spillemandsmesse, hvor det ganske enkelt er spillemandsmusikken, der bær´ hele gudstjenesten. 
Det er den bornholmske spillemandsgruppe Folk og Fæ under den musikalske ledelse af Niels Anker Sonne, der i efteråret tog fat i den store udfordring, det er at blive klar med dette projekt. På vokalsiden har organist Anita Barlien været tovholder, dels på sit eget kor, dels med sangere fra andre kor på øen. Det hele er under ledelse af Ivan Damgård, og som sagt venter en stor oplevelse den 9. april kl.19.00!
Påskedag den 16. april  er Winnie Bugge Frandsen med til at gøre gudstjenesten ekstra festlig, idet hun medvirker på tværfløjte.
Gudstjenesten søndag d. 30. april kl. 10.30 kommer til at forme sig som en musikgudstjeneste, hvor Växjö Domkyrkas kor medvirker med ca. 50 korsangere. Det er et utroligt velsyngende kor, som det skulle være en stor oplevelse at komme og høre. Koret starter allerede med en lille korafdeling et kvarters tid inden gudstjenestens start, så det kan være en god ide at møde op i god tid! Ellers synger koret præludium, en afdeling efter prædikenen, under altergangen samt postludium.
 
Birgit Friis
 
Sognemøde mandag d. 3. april kl. 14.00 i Pedersker samlingshus.
Reformationen og dens billeder v. sognepræst Erik Jørgensen.
 
Indsamlingen i Sct. Peders Kirke i april går til Folkekirkens ydre mission.
 
Konfirmationen i Pedersker er i forbindelse med gudstjenesten søndag d. 30. april kl. 10.30
 
Erik Jørgensen

 
Gudstjenester i Aa Kirke
 Dag  Dato  Kl.  Søndag  Præst  Bemærkninger
 Søndag  02.  10.30  Mariæ bebudelse  EJ  Kirkekaffe
 Søndag  09.  19.00  Palmesøndag  BF  Spillemandsmesse 
 Torsdag  13.  17.00  Skærtorsdag  BF  Familiekoret medvirker
 Fredag  14.  09.00  Langfredag  BF  
 Søndag  16.  10.30  Påskedag  BF  
 Mandag  17.  10.30  2. påskedag    
 Søndag  23.  09.00  Børnekirke  BF m.fl.  
     10.30  1. søn.e. påske  BF  
 Søndag  30.  10.30  2. søn. e. påske    Musikgudstj. (se ovenfor)
     14.00 Tilkaldegudstjeneste     Jens J. Rasmussen
 Søndag  7. maj  10.30  3. søn. e. påske  BF  Konfirmation
 

 
Gudstjenester i Sct. Peders Kirke
 Dag  Dato  Kl.  Søndag Præst   Bemærkninger
 Søndag  02.  09.00  Mariæ bebudelse  EJ  
 Søndag  09.  10.30  Palmesøndag  BF  Kirkekaffe
 Torsdag  13.  19.00  Skærtorsdag  EJ  
 Fredag  14.  10.30  Langfredag  EJ  
 Søndag  16.  10.30  Påskedag  EJ  
 Mandag  17.    Ingen gudstjeneste    10.30 i Aa Kirke
 Søndag  23.  10.30  1. søn. e. påske  EJ  
 Søndag  30.  10.30  2. søn. e. påske  EJ  Konfirmation
 Søndag 7. maj  09.00  3. søn. e. påske  EJ  
 

 
Aktivitetskalender for Aaker og Pedersker sogne
 Dag  Dato  Kl.  Aktivitet  Sted
 Lørdag  01.  14.00  NA  Aaker Præstegård
 Mandag  03.  14.00  Strikkedamer  Aaker Præstegård
     14.00  Sognemøde i Pedersker  Pedersker Samlingshus
       Reformationen  
 Tirsdag  04.  09.30  Babysalmesang  Aa Kirke
     14.00  Menighedskreds  Kontakthuset
       Ib Byder fortæller  
 Torsdag  06.  17.00  Familiekor  Aa Kirke
     19.30  Sangaften  Aaker Præstegård
 Lørdag  08.  14.00  NA  Aaker Præstegård
 Mandag  10.  14.00  Strikkedamer  Aaker Præstegård
 Tirsdag  11.  09.30  Babysalmesang  Aa Kirke
 Lørdag  15.  14.00  NA  Aaker Præstegård
 Tirsdag  18.  09.30  Babysalmesang  Aa Kirke
 Torsdag  20.  17.00  Familiekor  Aa Kirke
 Fredag  21.  14.00  Menighedskreds  Kontakthuset
       Th. G. Jørgensen fortæller  
 Lørdag  22.  09.30  Musiikalsk legestue  Aa Kirke
 Mandag  24.  14.00  Strikkedamer  Aaker Præstegård
 Tirsdag  25.  09.30  Babysalmesang  Aa Kirke
     16.00  Menighedsrådsmøde  Aaker Præstegård
 Tordag  27.  10.00  Andagt på  Aabo
 Lørdag  29.  14.00  NA  Aaker Præstegård

 
Ordet
Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere..
 
Menneskehedens største problem er synden. Derfor er vi afhængige af Guds betingelsesløse tilgivelse. Og derfor beder vi: "Forlad os vor skyld".
Når vi beder Gud om tilgivelse, vil han give os den. For der er ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus (Romerbrevet 8,1). Vi må bede bønnen igen og igen og lade den gælde alle de syndige ord og handlinger, som vi begår bevidst eller ubevidst. Derefter må vi tage imod Guds tilgivelse på en måde, så den gennemsyrer vort liv.
Jesus lærer os, at der er en nær sammenhæng mellem tilgivelsen fra Gud og at tilgive andre. Vi kan ikke tage imod Guds tilgivelse uden samtidig at tilgive dem, der har syndet imod os.

 
 Dato  Handling
10. marts Birthe Marie Hansen bisat fra Rønne Kapel
11. marts Margrethe Louise Sonne begravet fra Aa Kirke
11. marts Jens Jørn Ipsen bisat fra Aa Kirke
14. marts Bent Haaemann bisat fra Sankt Peders Kirke
16. marts Peter Mathias Olsen begravet fra Aa Kirke
17. marts Erik Danielsen bisat fra Aa Kirke
19. marts Jennifer Buchholz døbt i Sankt Peders Kirke
25. marts Hanne Merete Kock bisat fra Sankt Peders Kirke
25. marts Niels Kristian Kofoed Ager bisat fra Østerlars Kirke
31. marts Esther Kirstine Pedersen begravet fra Aa Kirke

 
Aa Kirkes konfirmander på Værfeldtsgård
 

 
 

 
 

Familiekor var det noget?
Her kan hele familien være med.
Børnekirke 4. søndag i måneden.
Babysalmesang er spændende.
Musikalsk legestue var måske noget for dig.
Aa - Kirke | Storegade 2, 3720 Aakirkeby - Danmark