Aktivitetskalender / Menighedskredsens møder / Program foråret 2018
Tirsdag den 9.januar kl. 14.00.
Lillian Hjort-Westh.
Tidligere Bornholms Højskole. Lillian bringer os: Rundt i den humoristiske verden, hvor vi blandt hører om Halfdan Rasmussen, Victor Borge, Gøg og Gokke, Storm P., Osvald Helmuth, Johannes Møllehave med flere.

Fredag den.26.januar kl. 14.00.
Naturvejleder Jens Ole Fassel.
Giver forklaringer på Bornholmske stednavne – og hvad der knytter sig til de forskellige steder.

Fredag den 9.februar kl.14.00.
Redaktør Søren Christensen. ”Bornholms Tidende - nu og i fremtiden ”. Vi hører også en beretning om karrieren, der begyndte i Tønder.

Tirsdag den 27.2.18 kl. 14.00.
Generalforsamling.
Forslag, der ønskes behandlet skal være modtaget af formanden senest  8 dage før. Alle medlemmer er valgbare. Kaffe, lagkage, øl og vand er gratis.
Efter generalforsamlingen underholder Bente Pedersen med: Bornholmske viser og historier.

Fredag den 9.marts kl. 14.00.
Bente Larsen og Søren Voight Juhl.
Bornholms Højskoles nye forstanderpar.
Fortæller om:  PH – Poul Henningsen – lysets og tankens mester.
Aa - Kirke | Storegade 2, 3720 Aakirkeby - Danmark