Aktivitetskalender / Menighedskredsens møder / Program foråret 2017
Tirsdag den 10. januar kl. 14.00.
” Mit Grønland” – antropolog Anette Hansen giver en personlig beretning med billeder om at bo i Grønland i fem år i en by, i en bygd og på en ødestation. Kultur, historie og samfundsforhold.

Fredag den 27. januar kl. 14.00.
Sognepræst Marianne Ring i Østerlars og Gudhjem, fortæller i ord og billeder om maleren Lucas Cranach, som var Martin Luthers gode ven fra Wittenberg. Vi fejrer 500 året for Reformationens begyndelse i 1517.
Mødet holdes i samarbejde med Grundtvigsk Forum.

Fredag den 10.februar kl. 14.00.
Preben Kofoed fortæller om borgerforeningens lokalarkiv i Aakirkeby. Lokalarkivet beskæftiger sig med lokalhistorie, bybevaring, hvor billeder og avisudklip bliver registreret og arkiveret

Tirsdag den 21.februar kl. 14.00. Generalforsamling.
Forslag, der ønskes behandlet skal være modtaget af formanden senest 8 dage før. Alle medlemmer er valgbare. Kaffe, lagkage øl og vand er gratis.  Efter generalforsamlingen fortæller Marleen Hansen, Ældresagen, om frivilligt engagement.

Fredag den 10.marts kl. 14.00.
Hans-Jørn Karlsen, Vang giver en skildring om Kaj Munk, præst i Vedersø i Vestjylland. Kaj Munk var også en stor dramatiker med høje etiske krav.  Et af hans citater: ”Frie må vi være for at leve”.
 
Tirsdag den 21.marts kl. 19.00.
Erhvervsmanden Ib Byder fortæller om sit spændende liv blandt andet som ansat i mobiltelefonfirmaet Ericsson, hvoraf 15 år var som direktør i Malaysia.

Tirsdag den 4.april kl. 19.00.
Feriedrenge på Almegårds Kaserne/ ved P.K. Rasmussen. Hvert år rejser 20 drenge fra København til Bornholm på ferielejr på kasernen. Formålet er at give dem en oplevelse, de aldrig glemmer, som kan bidrage til en ny chance i livet.

Fredag den 21.april kl. 14.00.
Naturvejleder Thomas Guldbæk Jørgensen fortæller om ”Gården” ved Melstedgård som aktivitetshus for Bornholmsk madkultur samt om kulturplanter.
Aa - Kirke | Storegade 2, 3720 Aakirkeby - Danmark