Menighedsråd / Referater fra MR møder / 27. november 2018
Aa - Kirke | Storegade 2, 3720 Aakirkeby - Danmark