Menighedsråd / Referater fra MR møder / 31. oktober 2017
Aa - Kirke | Storegade 2, 3720 Aakirkeby - Danmark