Medarbejdere / Kirkekontor
Præstens sekretær er Erna Eriksen
Nybyvej 2
3720 Aakirkeby
Tlf. 56974103
Kontortid: Mandag -Tirsdag -Torsdag - Fredag
Klokken 10 - 12
 
 
 
Kontakt kontoret her.
 
 
 
 
 
 
Erna havde nedenstående artikel i KIRKENYT i november 2016, i forbindelse med hendes 25 års jubilæum.
SOM PRÆSTESEKRETÆR I 25 ÅR.
 
Mit navn er Erna Eriksen og jeg blev i 1991 ansat som præstesekretær af menighedsrådet, under sognepræst Inge Lorentzen.
For at blive ansat skulle min håndskrift være meget læselig, det er den heldigvis, og jeg blev ansat.
En hel ny verden åbnede sig foran mig, jeg fandt ud af, hvor lidt man, generelt kendte til, hvad der foregik, på et kirkekontor, og hvad dermed følger.
Jeg har selv taget hele kordegne uddannelsen med regnskab. Det foregik i Løgumkloster og i Slagelse, meget spændende.

I hele mine 25 år, har jeg været præstesekretær for sognepræst Inge Lorentzen, sognepræst Erik Jørgensen, provst Johannes Jensen og nu for sognepræst Birgit Friis.
Jeg er ansat 8 timer om ugen, hvor jeg kontormæssigt passer Aaker Sogn og Pedersker Sogn, i ferieperioder m.m. passer jeg også Vestermarie Sogn og Nylars Sogn.
Det er meget spændende job, man møder rigtig mange forskellige mennesker, med glæder, problemer og sorger.
Mit job, gå ud på, at passe kontoret, have papir i orden til sognepræsten, og være sognepræsten behjælpelig, med andre opgaver.
Da jeg startede i 1991, skulle alle handlinger, såsom fødsler, dåb, navngivning, konfirmation, vielser, dødsfald og navneændringer, skrives med hånden i store flotte Kirkebøger, samt attester blev skrevet på skrivemaskine.
Det gør man ikke mere.
Fra ca. 2000 overgik alle oplysninger til elektronisk kirkebog på PC.
 
Fødte børn:

Kontoret modtager oplysninger om fødte, hvorefter jeg skal kontrollere oplysninger, udskrive fødselsattest. I tilfælde hvor moderen er udgift, skal et faderskab på plads.
Når barnet skal døbes, bestiller forældre en dåbsdag, fortæller hvad barnet navn bliver, hvem der skal holde barnet over dåben, hvem der skal være fadder, med navne og adresser.
Når alt dette er på plads, udskrives en dåbsattest, der ligger klar til dåbsdagen.
Navngivning af barnet, foregår med oplysning om barnets navn, derefter jeg indtastet disse oplysninger. Så kan en Fødsel/Navneattest udskrives og fremsendes til barnets forældre.

Konfirmation:

Der udarbejdes lister over kommende konfirmander. Når konfirmationen nærmer sig, gøres igen nye lister klar til avisen og til sognepræsten, en gave gøres klar til konfirmanden, en bibel, hvori der er en hilsen fra sognepræsten.
Når den store dag er overstået, bliver alle konfirmander med navne og andre oplysninger indført i Kirkebogen.


Vielser

Når der skal være bryllup, bestiller brudeparret dag og tid i Kirken. Oplysninger om brudeparret såsom nye navne, vidner bliver indtastet i kirkebog, hvor der udskrives en vielseskladde med alle oplysninger hvor vidner står med navn og adresse. Da mange skifter navn ved vielse, skal der også udarbejdes en navneændring.
Når handlingen er overstået, bliver sagen igen gemmengået, og godkendt i Kirkebogen PC

Afdøde

Kontoret modtager oplysninger fra en Bedemand, hvorefter man gennemgår og godkender oplysninger. PC fremsendes automatisk videre til krematoriet og til den præst som skal begrave eller bisætte den afdøde. Hvis det er en begravelse, kan hændelsen godkendes på dagen eller senere, hvis det er en bisættelse, skal der fremkomme et brændings nr. og en brændings dato, som skal skrives i kirkebogen PC, og derefter godkendes, hvorefter det hele står i kirkenbogen PC.

Navneændring

Ved navnændring skal som udgangspunkt alle betale for denne ydelse, dog ikke ved vielser. I år er prisen kr. 510 for at få ændret sit navn.
Det betyder rigtig meget, rigtig for næsten alle, når man har taget beslutning om at ændre sit navn, og man har gjort sig mange, mange overvejelser ved dette.
Anmodning om navneændring skal foretages på Borger.DK, hvor man også indbetaler beløbet.
Navneændringen fremkommer til kirkekontoret elektronisk PC, hvor den bliver gennemgået, godkendt. Derefter udskrives Navneændringsattest og ny Fødsel/dåbsattest eller Fødsel/navneattest, som fremsendes til rette vedkommende.
I året 2006 var der en periode hvor alle kunne ændre navn gratis, i 2006 var der 81 navneændring, det var mange.
Finde slægtninge

Finde slægtning – PU HA, dette kan være meget spændende.

Der kan blive ringet fra Skifteretten eller et advokat kontor, hvor man ikke selv kan finde slægtninge, hvorefter vi kommer ind i sagen.
Til tider har jeg spurgt sognepræsten om jeg må gå ud, til private personer, spørge og evt. finde de slægtning m.m. evt. hele familier.
Det er lykkes de fleste gang,
For flere år siden, ankom en person til kirkekontoret, som søgte efter sine forældre. Når han oplyste hvad han hed, kendte jeg jo hele familien, men måtte jo ikke sige noget.
Personen måtte gerne se sine egne oplysninger, hvorved personen kørte til naboer i området, og de kunne fortælle hvor hans mor og far boede.
Det bedste ved denne opgave er at høre slutningen, og den fik jeg fortalt.
Personen kom tilbage hertil kirkekontoret, og fortalte at han selv havde fundet sin mor og far, havde besøgt dem, og hilst på sine søskende. 

Statistikker

Hvert år udarbejdes der statistik over hvad der er forgået af handlinger og arrangementer i sognet, som sendes til provsten, som sender denne videre til Kirkeministeriet.

I året 2015 har jeg udarbejdet 221 sager som er følgende:

25 fødte med fødselsattester

39 dåb med dåbsattest

06 navngivet med navneattest

10 faderskaber

33 konfirmander

12 vielser

02 velsignelse

04 optagelse i Folkekirken

04 udmeldelse i Folkekirken

22 navneændring

64 afdøde

og så er der alle de andre løse opgaver, som kommer henad vejen såsom

bestilling af bibler

bestilling af kontorartikler

tage telefon

hjælpe ved spørgsmål

henvise til andre sogne

verificere personer i Kirkebogen PC

modtage pakke

sætte på plads

udarbejde 4 legat regnskaber

møder

afsende post

modtage post

indføre handlinger til kirkebladet

indføre delvis handlinger til arbejdskalender

udskrive nye Fødsel/dåbsattest efter bestilling

kuverter og lister til Allehelgen

Jo, det er en spændende og god oplevelse at møde alle disse personer, udarbejde attester og lister, så det ligger klart til næste led. Jo, de 25 år er gået hurtigt, og jeg er gået glad på mit arbejde hver dag.


 
Aa - Kirke | Storegade 2, 3720 Aakirkeby - Danmark