Kirken / Våbenhuset
Det romanske våbenhus hører til de ældste i landet. Er muret bænk har løbet væggene rundt, men er nu fjernet i vest. På østvæggen brydes den af et muret alter, måske et spedalskhedsalter knyttet til Skt. Jørgensgården. Et epita- fium på østmuren forestiller korsfæstelsen. Forneden ses til venstre et ægtepar ved en vugge omgivet af to sønner og tre døtre, til højre står samme par med to børn, den ene i vugge. Indskriften lyder: "Anno 1652 den 25. februar! Haffuer Jens Hansøn bekodsted dene Taffle." På den modsatte væg står en ligsten over den lybske høvedsmand, Schweder Kettingk og hans to hustruer, Johan- na død 13. maj 1568 og Thalia død 9. oktober 1572 ifølge stenens plattyske indskrift. Schweder Kettingk var ølbryg- ger af profession og velkendt med danske forhold, da han i 1556 blev udnævnt aflybækkerne til høvedsmand på Bornholm, hvor han i forvejen ejede Vallensgaard ved Aakirkeby. Valget skyldtes et ønske hos rådet i Lybæk om at forbedre forholdet til Frederik 2, og det lykkedes Schweder Kettingk at organisere forsvaret af Bornholm under Den nordiske Syvårskrig 1563-70 så effektivt, at svenskerne ikke formåede at gøre landgang. Kongen belønnede ham for hans indsats, men efter krigen blev han offer i konflikten mellem kongen og lybækkerne om Bornholm. Han måtte forlade landet og døde i Lybæk 1577, men blev gravsat ved sine to hustruer i Aa kirkes kor. Stenen er en figursten af rødlig kalksten. Den er ret primitivt udført, vistnok i Lybæk. Den viser Schweder Ket- tingk imellem sine to hustruer i højrebet, stående i rundbuede arkadenicher. Under figurerne ses deres respektive våbenskjolde. I stenens hjørner er runde felter med evangelistsymbolerne, Mattheus: mennesket, Markus: løven, Lukas: oksen og Johannes: ørnen. På hver side af gravstenen står en runesten. Den største , Grødbystenen, lå i broen over Grødby å indtil 1820, hvor den blev flyttet til kirken. Den daleres til omk. 1050 -1150. Indskriften lyder på nutidsdansk: "Thorfast og Troels og Bove de satte disse kumler efter... v sammen med Broder. Gud og Guds moder hjælpe hans ånd. Sart ristede ret." Den anden sten, Møllegaardsstenen, blev flyttet til kirken 1824. Den er samtidig med Grødbystenen og har følgende indskrift: "Gudmund og Frøbjørn rejste stenen efter deres fader Esbern. Gud hjælpe hans sjæl".

Tekst: Karsten Thorborg
Aa - Kirke | Storegade 2, 3720 Aakirkeby - Danmark