Kirken / Døbefonten
Mester Sigrafs døbefont er kirkens største klenodie. Den er fra begyndelsen af 1200-tallet og altså ligeså gammel
som kirken. Den tilhører en gruppe af fornemt forarbejdede fonte i Skåne og på Gotland, som er udført i gotlandsk
sandsten. På kummens sider findes 11 reliefhugne billeder med scener fra Jesu liv i næsten lige store arkadefelter.
Disse adskilles fra hinanden af rigt varierede søjler med trekløverformede bueslag foroven. I disse findes en ind-
skrift på det gamle gutniske sprog, skrevet med runer, om billedernes indhold. Den lyder i oversættelse:
1. billede: "Dette er S.Gabriel, som sagde til S.Maria, at hun skulle føde et barn".
2. billede: "Dette er Elisabeth og Maria, som hilser på hinanden".
3. billede: "Her hviler Maria, som hun fødte barnet, himlens og jordens skaber, som forløste os".
4. billede: "Dette er de tre konger, som først ofrede til Vor Herre".
5. billede: "Her tog han. Vor Herre, mod kongernes offer".
6.. 7. og 8. billede: "Her red de bort, de tre konger, efter at de har ofret til Vor Herre".
9. billede: "Jøderne tog Vor Herre og bandt ham ved træet og satte ham under bevogtning".
10. billede: "Dernæst førte de ham bunden bort derfra'.
11. billede: "Og her naglede jøderne Jesus til korset. Se frem til dette!"
Indskriften sluttes på en søjle: "Mester Sigraf (gjorde dette)".
Kummens skrå underside er smykket med akantusranker, mens den keglestubformede fod er smykket med
ranker og hovederne af en vædder, en mand og to løver. Der består en vis spænding mellem kummens kristne
budskab og stubbens hedenske præg, også i stilen. Vistnok et udtryk for, at mennesket ved dåben overvinder de
onde kræfter.
Fonten har været malet og stod oprindelig højt i kirkens vestende mellem mands- og kvindedøren i rummet bag
den tværgående arkadevæg.

Tekst: Karsten Thorborg
Aa - Kirke | Storegade 2, 3720 Aakirkeby - Danmark