Medarbejdere / Kirken / Organist
 
 
 
Kontakt Hanne Tøttrup:
Hanne Tøttrup
Skagelfaldsvejen 15
3720 Aakirkeby
Danmark
Telefon: 20270158
 
 
 
 
 
Dette inlæg havde Hanne Tøttrup skrevet til KIRKENYT, November 2013
Organisten spiller ikke kun om søndagen!
Jeg er organist ved Aa Kirke og Sct. Peders Kirke. Siden år 2000 har jeg spillet i Aa Kirke og for nogle år siden blev jeg så også fast organist i Pedersker.
 
Da jeg fra 1973 - 1977 gik på lærerseminarium i Nørre Nissum i Vestjylland med musik som et af hovedfagene, tog jeg der seminariernes eksamen i orgelspil og var i et år ansat som organist på den lille ø, Venø, som ligger ud for Struer. Derefter var jeg i en femårig periode frem til 1979 fastansat som organist ved Gudum Kirke, som ligger midt mellem Struer og Lemvig og jeg husker, at min årsløn dengang var på den fyrstelige sum af ca. 11.000 kr. om året!
I 1980 flyttede jeg tilbage til Bornholm, hvor jeg er født og har haft min barndom, og jeg fik med det samme et vikariat ved Aa Kirke, da kirkens organist, Kurt Henning Pedersen, var blevet ramt af længerevarende sygdom. Fra 1982 - 2000 vikarierede jeg lejlighedsvis i Aa Kirke og spillede også i samme periode ofte som vikar ved andre bornholmske kirker, ja, faktisk har jeg spillet til gudstjenester i alle Bornholms kirker samt på Christiansø.
Mit hovedjob var dog som musiklærer ved Bornholms Musikskole, hvor jeg var ansat fra 1980 - 2010 og jeg har undervist i fortrinsvis klaver, men også i blokfløjte og musikalsk legestue.
Ved min ansættelse ved Aa Kirke blev jeg i første omgang konstitueret og skulle så tage en PO-uddannelse (præliminær organistuddannelse) for at få noget mere undervisning i bl.a. orgelspil, teori, orgelkundskab og korledelse, før jeg kunne blive fastansat. Noget af denne uddannelse kunne jeg få af Sjællands Kirkemusikskole her på Bornholm, men i visse fag blev jeg nødt til at rejse til Roskilde, hvilket jeg så gjorde i en toårig periode. Jeg tog uddannelsen fra 2001 - 2004 sideløbende med mit arbejde som oraganist ved Aa Kirke og mit undervisningsarbejde ved musikskolen.
 
Hvad består mit arbejde som organist så i?
Om søndagen og på helligdage spiller jeg til gudstjenester i begge kirker og en gang om måneden er der desuden tilkaldegudstjeneste i Aa Kirke. I løbet af et år spiller jeg til ca. 90 kirkelige handlinger ved de to kirker, dvs. til dåbshandlinger, bryllupper og begravelser.
Flere gange i løbet af en sæson spiller jeg i Aa Kirke til konfirmandundervisningen, så konfirmanderne kan lære nogle af salmerne i salmebogen.
To gange om måneden er jeg med sognepræsten på plejehjemmet Aabo til nadvergudstjeneste og andagt, hvor jeg spiller til fællessalmerne og sommetider underholder. I præstegården bliver der en gang om måneden i forårs- og efterårsmånederne arrangeret en sangaften, hvor de fremmødte synger efter salmebogen eller højskolebogen og hvor jeg så akkompagnerer på klaver.
I sommerperioden er der "Aftensang" i Aa Kirke på dansk og tysk en gang om ugen. Jeg spiller et par orgelstykker, der synges fællessalmer, søndagens tekst læses og der er forskellige musikalske indslag fra gang til gang.
Før jul medvirker jeg ved et børnejulearrangement for de yngste i Aa Kirke samt til Aaker Skoles juleafslutning og før påske spiller jeg til Davidskolens påskefejring.
 
Børnearbejdet er et arbejde, der har vokset sig stort siden den spæde start for ca. 8 år siden og som David Nestved, min mand, der er kirketjener og kirkesanger, og Birgit Friis også deltager i.
Først startede vi med "Babysalmesang" for de 0-1 årige og dette tilbud finder sted fra januar til midten af maj måned og igen fra september til december. På holdet, vi har lige nu, er der 14 babyer og 14 mødre og en gang forår og en gang efterår tager vi ned på plejehjemmet Aabo og laver "Babysalmesang" der, hvilket er til stor glæde for såvel de ældre som for os!
"Babysalmesang" er altså blevet en stor succes og for ca. 4 år siden var der så mødre til disse børn, der kom og spurgte, hvad vi havde af tilbud til dem, når deres børn blev et år.
Vi startede derfor et nyt tiltag med "Musikalsk legestue" for de 1-3 årige og det finder sted en lørdag fomiddag en gang om måneden. Dags dato (den 26/10) har vi lige haft et sådant arrangement, hvor 12 børn og 12 mødre (+ en mormor) sang, legede og dansede en lille times tid, inden vi sluttede af med kaffe/te/saft og kage.
Børnene i denne gruppe bliver jo også tre år på et tidspunkt og nogle mødre kom for et stykke tid siden igen og spurgte, hvad kirken så kunne tilbyde?
For et halvt års tid siden er vi derfor startet med "Børnekirke" for de 3-6 årige, som finder sted søndag formiddag en gang om måneden. Her fortæller Birgit bibelhistorie, David tegner til og Kaj (Kaj og Andrea) sidder imens på Davids hånd og stiller "kloge" spørgsmål. Derudover synger, danser og spiller vi og endelig slutter vi af med lidt at spise og drikke.
Efter sommerferien i år er vi startet med et familiekor, der samles hver anden uge. Vi er en gruppe på ca. 20 personer, forældre og børn, der mødes i præstegården kl. 17 og spiser sammen, hvorefter vi går over i Aa Kirke og synger og det kan være enstemmgt eller tostemmigt. Vi laver også sange med fagter og bevægelser til - ja, i det hele taget er det et par rigtig hyggelige timer, vi tilbringer sammen. Børnene i familiekoret skal traditionen tro også i år gå i Luciaoptog, dog bliver det i år nogle færre gange end de tidligere år.
 
Årligt står jeg for tilrettelæggelsen af 4-5 koncerter med menighedsrådet som arrangør. Jeg finder sammen med koncertudvalget ud af, hvem der skal medvirke, kontakter dem og laver aftaler vedrørende alt det praktiske som tidspunkt, honorar, koncertindhold m.m. Jeg sætter så annoncer i aviserne samt sørger for pressemeddelelse og jeg laver plakater, der bliver sat op mange forskellige steder. Der skal skrives koncertprogram og efter koncerten skal KODA informeres om koncerten. Ved nogle af koncerterne medvirker jeg selv med at spille orgelstykker eller ved at spille til fællessalmer.
Møder er der også en del af. Hver fredag morgen samles kirke- og kirkegårdspersonalet til en morgensamling, hvor vi drikker kaffe og taler om anliggender, der kan være af interesse for begge parter.
Kalendermøder har vi en gang om måneden, da det er vigtigt , at alle i personalegruppen er orienterede om, hvor og hvornår gudstjenester, kirkelige handlinger og møder finder sted.
 
En gang om måneden får jeg undervisning i orgelspil i en efteruddannelsesordning, hvor en lærer fra Sjællands Kirkemusikskole rejser til Bornholm for at undervise en del af de bornholmske organister. Jeg har taget imod dette tilbud siden 2004, hvor jeg tog min organisteksamen og da der findes så megen orgelmusik, jeg endnu ikke har spillet, er det dejligt at få ny inspiration, råd og vejledning i forbindelse med de stykker, som jeg gerne vil spille.
 
Til slut vil jeg lige nævne, at jeg selv finder de vikarer, der spiller i kirkerne, når jeg har fri. Det kan til tider godt være lidt svært, men indtil nu er det lykkedes og gør det forhåbentlig også fremover, så at organisten ikke skal erstattes af en ghettoblaster!
 
Alt i alt synes jeg, det er et utrolig alsidigt og dejligt job, jeg har, men som I kan se af ovenstående, er det altså ikke kun om søndagen, at organisten spiller!
 
HanneTøttrup
Aa - Kirke | Storegade 2, 3720 Aakirkeby - Danmark