Medarbejdere / Kirken / Kirkesanger
 
 
Kontakt David Nestved:
David Nestved
Kirketjener
Storegade 2
3720 Aakirkeby
Danmark
Telefon: 40455503
 
 
 
 
 
Dette indlæg havde David Nestved i KIRKENYT , November  2012
Året 2012 er ved at rinde ud og jeg har i snart to år været fast ansat som kirketjener i Aa kirke og som sanger i Aa kirke og Peders kirke. Det har været to spændende år, hvor det har vist sig, at jobbet indeholder en bred vifte af meget forskellige opgaver.
En af de mere spektakulære opgaver har været min medvirken ved installationen af et nyt styresystem til Aa kirkes varmeanlæg, som skal stå sin prøve i den kommende vinter.
Nye tiltag i kirken har vist sig også at involvere kirketjeneren/sangeren f.eks. som "legeonkel" ved babysalmesang og musikalsk legestue, hvor sang og harmonikaspil også er en del af jobbet.
Familiegudstjeneste er en anden opgave, hvor præst, organist, kirketjener/sanger og evt. andre, f.eks. spejderne, lægger hovederne i blød for at planlægge og medvirke ved en gudstjeneste, der kan sige både børn og voksne noget. Nogle af mine opgaver i den forbindelse har bl.a. været at føre hånddukker og lægge stemmer til samt at fremstille forskellige rekvisitter som plakater, "tempelsøjler", skriftruller etc.
 
De mange koncerter, der afvikles i Aa kirke, kræver også min tilstedeværelse, både når de udøvende musikere skal afholde koncertprøve og under selve koncerten. Det har i de forløbne to år resulteret i mange fine musikalske oplevelser og spændende kontakt med de udøvende kunstnere.
 
Da jeg også er personalerepræsentant, deltager jeg i alle menighedsrådsmøder og er fast indkaldt til alle møder i kirke-, kirkegårds- og præstegårdsudvalget, der beskæftiger sig med vedligeholdelse/byggearbejder og tilsyn med henholdsvis Aa kirke, Peders kirke, kirkegårdene ved begge kirker og Aaker præstegård. Det har været spændende at få lov at være med i dette arbejde og har skærpet min opmærksomhed på de vedligeholdelses- og tilsynsopgaver, jeg har i Aa kirke.
 
Der er naturligvis også de daglige opgaver i forbindelse med gudstjenester, bisættelser, begravelser, vielser, dåb, babysalmesang, musikalsk legestue, aftensang, koncerter, sangaftener i præstegården og møder i menighedslokalerne, hvor kirke eller lokaler skal klargøres og hvor der efterfølgende skal ryddes op. Kirke og lokaler skal også rengøres, blomster vandes, service vaskes op osv.
 
Jeg skylder det siddende menighedsråd stor tak for den inkluderende måde, de har inspireret mig i mit arbejde og jeg ser med spænding frem til at møde og samarbejde med det nye menighedsråd, der tiltræder 1. søndag i advent.
Det er under alle omstændigheder en glad og tilfreds kirketjener/sanger der har skrevet disse linier.
På gensyn i Aa kirke og Peders kirke.
 
David Nestved.
Aa - Kirke | Storegade 2, 3720 Aakirkeby - Danmark