Aktivitetskalender / Menighedskredsens møder
Vi indbyder dig/jer til at deltage i vores møder i Menighedskredsen. Menighedskredsen er en Grundtvigsk Forening, der arrangerer folkelige og kirkelige foredrag. Pris for deltagelse i vores møder er 30 kr. – kaffe er medregnet. Der er ingen tilmelding til møderne. Du møder bare op. Tag gerne venner og bekendte med. Hvor intet andet er anført, så er mødestedet: Kontakthuset, Gregersgade 5, Aakirkeby.
Alle kan optages med stemmeret til generalforsamlingen, dog skal man være bosat i Bornholms Regionskommune for at kunne modtage valg til bestyrelsen. Personligt medlemskab årligt er 50 kr. og for erhverv 100 kr.

                             Vel mødt til en række spændende foredrag

                             Hilsen fra bestyrelsen i Menighedskredsen
 
Formand: Lisbeth Nissen
Kugleborgvej 1
3720 Aakirkeby
Tlf. 51217659
Mail: lisbethoghansnissen@gmail.com
Hvis du bor i Aakirkeby, Aaker eller Pedersker sogne og ønsker transport til Menighedskredsens møder på kontakthuset eller sommermødet, kan du ringe til: Pedersker Taxa på tlf. 56978090 og bestille kirkebilen. Prisen er 10 kr., uanset hvor mange personer, der er i bilen. Men det er yderst vigtigt, at du siger, at det er kirkebilen til Menighedskredsens møde, det drejer sig om og ikke en almindelig taxatur. Du skal ikke holde dig tilbage med at benytte kirkebilen til vore møder.

                              Alle er velkomne til vores arrangementer
Aa - Kirke | Storegade 2, 3720 Aakirkeby - Danmark