Hilsen nr. 3 fra de ”lukkede” kirker i Aaker og Pedersker

Hilsen nr. 3 fra de ”lukkede” kirker i Aaker og Pedersker


# Nyheder
Udgivet af Kamilla Hector, fredag d. 15. maj 2020, kl. 00:00

Palmesøndag var det i søndags. Den dag, hvor Jesus ridder ind i Jerusalem på et æsel og bliver tiljublet som en sejrherre. Han har folket med sig. Han har talt til mange. Til mange menneskers hjerter, til rigtig mange udsatte, skrøbelige, syge og marginaliserede mennesker, har Jesus talt. Han har talt dem tilbage til eller ganske enkelt ind i livet.

Var man syg, var man anderledes, ja, så var man ikke inkluderet i de forskellige fællesskaber.

Ikke sært at folkestemningen var for Jesus – så længe det varede, for vi ved også, at kort efter ændredes stemningen fra jubel til krav om korsfæstelse.

Massehysteri. De bange lederes magt til at vende jubelen til had.

Inden da mødes Jesus med sine disciple og spiser sit sidste måltid med dem. Der hvor han afslører, at Judas er i gang med at forråde sin ven for ussel mammon, for klingende mønt. Der hvor Jesus forudsiger, at Peter som et menneske som dig og mig, rummende de bedste hensigter - da det rigtig strammer til, må svigte sin ven og benægter at kende ham. Tør alligevel ikke gå i døden for ham.

Vidende alt dette, alt dette menneskelige svigt lader Jesus ikke sine venner og ej heller os i tvivl om, at lige gyldigt hvor svært livet kan være for os mennesker, lige gyldigt hvor forkert vi kan komme afsted i vor tilværelse, så elsker Jesus os. Han siger til os: Kom til mig, i som bærer tunge byrder.

Så er det tid til en af vore store påskeklassikere. Hil dig frelser og forsoner. Det er nr. 192 i salmebogen.

1 Hil dig, Frelser og Forsoner! Verden dig med torne kroner, du det ser, jeg har i sinde rosenkrans om kors at vinde, giv dertil mig mod og held!

2 Hvad har dig hos Gud bedrøvet, og hvad elsked du hos støvet, at du ville alt opgive for at holde os i live, os dig at meddele hel?

3 Kærligheden, hjertegløden stærkere var her end døden; heller giver du end tager, ene derfor dig behager korsets død i vores sted.

4 Ak! nu føler jeg til fulde hjertets hårdhed, hjertets kulde. Hvad udsprang af disse fjelde, navnet værd, til at gengælde, Frelsermand, din kærlighed?

5 Dog jeg tror, af dine vunder væld udsprang til stort vidunder, mægtigt til hver sten at vælte, til isbjerge selv at smelte, til at tvætte hjertet rent.

6 Derfor beder jeg med tårer: Led den ind i mine årer, floden, som kan klipper vælte, floden, som kan isbjerg smelte, som kan blodskyld tvætte af!

7 Du, som har dig selv mig givet, lad i dig mig elske livet, så for dig kun hjertet banker, så kun du i mine tanker er den dybe sammenhæng!

8 Skønt jeg må som blomsten visne, skønt min hånd og barm må isne, du, jeg tror, kan det så mage, at jeg døden ej skal smage, du betalte syndens sold.1

9 Ja, jeg tror på korsets gåde, gør det, Frelser, af din nåde. Stå mig bi, når fjenden frister! Ræk mig hånd, når øjet brister! Sig: vi går til Paradis!             N.F.S. Grundtvig 1837.

Lidelse, smerte, håb er tre elementer, der fylder os, der ledsager os i disse tider. Derfor giver den tilstundende påske måske i al sin mærkelighed enden mere mening end ellers, netop fordi vi higer efter håb og lys ind i helt almindeligt liv igen.

Sognepræst Birgit Friis

Kirkekontor: tlf. 56974103. Kirkegård Aaker: tlf.40415503. Kirkegård Pedersker: tlf.51504197.

Morgenandagt hver morgen kl. 9 på P1. Søndagsgudstjeneste kl. 10 på P1. Søndagsgudstjeneste kl. 12 på TV2 Bornholm.

Sognepræst Birgit Friis, tlf. 29789822, mail bifr@km.dk er man altid velkommen til at kontakte.