Kirkegården / Kirkegårdstakster
Priserne er gældene fra og med 31-12-2019
 
 Ydelse  Nettopris  Momsbeløb  Bruttopris
 Erhvervelse af gravsted 1 gravplads 1 år       62,01   62,01
 Erhvervelse af gravsted 2 gravpladser 1 år      124,04   124,04
 Erhvervelse af urnegravsted ( alle ) 31,39   31,39
 Gravkastning voksengrav  4396,77    4396,77
 Gravkastning barnegrav  2198,38    2198,38
 Urnenedsættelse    592,28    592,28
 Renholdelse 1 gravplads 795,61 198,90 994,51
 Renholdelse af 2 gravpladser 1173,56  293,39  1466,95
 Renholdelse urnebed 444,48 111,12 555,60
 *Udvidet pleje og vedligeh. 1 gravpl. 1015,46 253,87 1269,33
 *Udvidet pleje og vedligeh. 2 gravpl.   1466,68 366,67 1833,35
 Grandækning 1 200,86 50,22 251,08
 Grandækning 2 291,06 72,77 363,83
 Grandækning 3      
Timeløn 293,12 73,28 366,40
 Leje af Aa Kirke ( koncerter m.m. ) 950,00   950,00
 Leje af Aa Kirke ( bryllupper m.m. ) 2200,00   2200,00
 

Der tages forbehold for trykfejl.

Ikke folkekirkemedlemmer må forhøre sig da det er andre priser der gælder her.

Bemærk at for gravsteder i græs samt ukendt gravsted, SKAL der betales for BÅDE erhvervelse af gravsted OG tvungen vedligeholdelse.

 *Udvidet pleje og vedligeholdelse betyder at gravstedsejer ikke har nogle udgifter
  på gravstedet fra det er anlagt til udløbsdato.
  I daglig tale et LEGATGRAVSTED.
Gravstedsejerne er selv ansvarlig for at få deres gravsted forsikret mod evt. hærværk.
Aa - Kirke | Storegade 2, 3720 Aakirkeby - Danmark