Priser

Priserne er gældene fra og med 31-12-2019

(Billede på takster kommer) 

 

 

Der tages forbehold for trykfejl.
Ikke folkekirkemedlemmer må forhøre sig da det er andre priser der gælder her.
Bemærk at for gravsteder i græs samt ukendt gravsted, SKAL der betales for BÅDE erhvervelse af gravsted OG tvungen vedligeholdelse.

 *Udvidet pleje og vedligeholdelse betyder at gravstedsejer ikke har nogle udgifter
  på gravstedet fra det er anlagt til udløbsdato.
  I daglig tale et LEGATGRAVSTED.

Gravstedsejerne er selv ansvarlig for at få deres gravsted forsikret mod evt. hærværk.