Fredag den 10.januar kl. 14.00.
Lillian Hjorth-Westh. Fortæller om forfatteren Martin Andersen Nexø og hans forfatterskab. Han blev født 1869, altså for 150 år siden.
 
Tirsdag den.28.januar kl. 14.00.
Sognepræst, Kristoffer Nielsen, Olsker: Færøerne
Historier om den særlige kirkehistorie og det kirkeliv, som udviklede sig så isoleret på Færøerne, ude i Nordatlanten.
 
Fredag den 7.februar kl.14.00.
Alex Speed Kjeldsen, Pedersker. Sprogforsker fortæller om arbejdet med en ny Bornholmsk Ordbog og det Bornholmske sprog.
 
Tirsdag den 18. februar 2020 kl. 14.00.
Generalforsamling.Forslag, der ønskes behandlet skal være modtaget af formanden senest 8 dage før. Alle medlemmer bosiddende på Bornholm er valgbare. 
Kaffe, lagkage, øl og vand er gratis.
Efter generalforsamlingen fortæller Jette Juul Nielsen, Rønne om arbejdet i Brugerrådet ved Bornholms Hospital.
Hvad arbejdes der med og hvilke resultater har man opnået ?
 
Tirsdag den 3.marts kl. 14.00.
Arne Andersen, Pedersker. Har arbejdet som rådgiver i Helmand provinsen, Afghanistan. Fører os omkring emnet: Er Afghansk kultur foreneligt med vestens demokratier.
 
Fredag den 20.marts kl. 14.00.
Hans Askou bidrager med sang og musikalsk underholdning om:
Det kommende forår i ord og toner.
 
Fredag den 3.april kl. 14.00.
Chefredaktør Søren Christensen, Bornholms Tidende.
Vil berette om Bornholms Tidende: Før og Nu og i Fremtiden.
 
 
Medlemmer, der har behov for kørsel til foredragene kan dagen før mellem 8-9 kontakte:
Lotte Juul Pedersen på 56 974374 eller
på mobil: 20312038.
Aa - Kirke | Storegade 2, 3720 Aakirkeby - Danmark