Da Aa Kirke er lukket på grund af renovering frem til Påsken 2019 henvises der til gudstjenesterne i Sct. Peders Kirke.

Næste gudstjeneste i Sct. Peders Kirke er:
Søndag den 24. marts kl. 10.30 med Jørn Sjøholm


 
 

Mandag kl. 14. Strikkedamer i Præstegården
Tirsdag kl. 9.30 Babysalmesang i Aahuset
Tirsdag kl. 14.00 Menighedskreds i Aahuset. Mit liv med sommerfugle
Lørdag kl. 09.30 Musikalsk Legestue i Vestermarie Sognegård
 
 

KIRKEBILEN

Bornholms Minibus kører kirkebil i Aaker og Pedersker sogne.
Kirkebilen bestilles på tlf. 23710071.

Det er GRATIS at benytte Kirkebilen så længe renoveringen af Aa Kirke finder sted.

Kirkens historie

 
Kirken var i middelalderen viet til Sct. Johannes (Døberen ) og hed derfor Skt. Hans kirke. Læs hele kirkens historie her...
 
 
 
Kirken er åben for besøgende alle dage 8 - 17
Fri entre`
(kan dog i forbindelse med kirkelige handlinger være lukket)
 
Aa Kirke er helt lukket frem til Påske, på grund af en tiltrængt renovering.
 
Man er velkommen til at komme kikke ind for at se
hvordan arbejdet skrider frem.
Indgang igennem tårnrummet.
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BABYSALMESANG
 
 
MUSIKALSK LEGESTUE FOR DE 1 - 3 ÅRIGE
 
 
FAMILIEKOR
 
 
Se efterårets/vinterens program i
 
 
KIRKEBILEN 
 
Bornholms Minibus kører kirkebil i Aaker og Pedersker sogne.
Kirkebilen bestilles på tlf. 23710071.
Det er GRATIS at benytte Kirkebilen sålænge renoveringen af Aa Kirke finder sted.
Dette gælder til alle gudstjenester.
Alle der vil til Gudstjeneste i Sct. Peders Kirke kan benyte sig af dette GODE tilbud.
 
 
 
  
"KIRKELUKNING"
 
Så lukker Aa Kirke også.
 
Den af menighedsrådets længe ventede tilladelse til at påbegynde istandsættelsen af Aa Kirke er nu i hus. Dette betyder, at Aa Kirke vil være lukket fra den 2. januar og frem til påske. 
I denne periode henviser menighedsrådet til Sct. Peders Kirke, hvor alle gudstjenester og kirkelige handlinger vil finde sted.
 
 
 
 
 
 
Aa - Kirke | Storegade 2, 3720 Aakirkeby - Danmark