Da Aa Kirke er lukket på grund renovering frem til Påsken 2019 henvises der til gudstjenesterne i Sct. Peders Kirke.

Næste gudstjeneste i Sct. Peders Kirke er:
Søndag den 22. januar kl. 10.30 v/ Birgit Friis
Kl. 14.00 er der tilkaldegudstjeneste vPer Munch, samme sted


 
 

Mandag kl. 14. Strikkedamer i Præstegården
Tirsdag kl. 09.30 Babysalmesang i Aahuset
Torsdag kl. 10. Andagt på Aabo
Torsdag kl. 17.00 Familiekoret øver.

 
 

KIRKEBILEN

Bornholms Minibus kører kirkebil i Aaker og Pedersker sogne.
Kirkebilen bestilles på tlf. 23710071.

Det er GRATIS at benytte Kirkebilen så længe renoveringen af Aa Kirke finder sted.

Kirkens historie

 
Kirken var i middelalderen viet til Sct. Johannes (Døberen ) og hed derfor Skt. Hans kirke. Læs hele kirkens historie her...
 
 
FOTO: Jens Hessellund 30 - 11 - 2018
 
Kirken er åben for besøgende alle dage 8 - 17
Fri entre`
(kan dog i forbindelse med kirkelige handlinger være lukket)
 
Aa Kirke er helt lukket frem til Påske, på grund af en tiltrængt renovering.
 
Man er velkommen til at komme kikke ind for at se
hvordan arbejdet skrider frem.
Indgang igennem tårnrummet.
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BABYSALMESANG
 
 
MUSIKALSK LEGESTUE FOR DE 1 - 3 ÅRIGE
 
 
FAMILIEKOR
 
 
Se efterårets/vinterens program i
 
 
KIRKEBILEN 
 
Bornholms Minibus kører kirkebil i Aaker og Pedersker sogne.
Kirkebilen bestilles på tlf. 23710071.
Det er GRATIS at benytte Kirkebilen sålænge renoveringen af Aa Kirke finder sted.
Dette gælder til alle gudstjenester.
Alle der vil til Gudstjeneste i Sct. Peders Kirke kan benyte sig af dette GODE tilbud.
 
 
 
  
"KIRKELUKNING"
 
Så lukker Aa Kirke også.
 
Den af menighedsrådets længe ventede tilladelse til at påbegynde istandsættelsen af Aa Kirke er nu i hus. Dette betyder, at Aa Kirke vil være lukket fra den 2. januar og frem til påske. 
I denne periode henviser menighedsrådet til Sct. Peders Kirke, hvor alle gudstjenester og kirkelige handlinger vil finde sted.
 
 
 
 
 
Aa - Kirke | Storegade 2, 3720 Aakirkeby - Danmark